Štvrtý ročník preteku v orientačnom potápaní

Dňa 29.8.2019 usporiadal náš potápačský klub PICCARD Senec , štvrtý ročník preteku v orientačnom potápaní. Tento druh súťaže je pre náš klub historicky typickým športom. V čase ZVÄZARMU sme vychovali niekoľko majstrov Slovenska a Československa. Stále sa s týmto zaujímavým športom stretávame aj v okolitých krajinách, hlavne v ČR. Na Slnečných jazerách v areáli PICCARDu sa zišlo cca 10 pretekárov. V hlavnej súťaži – pretek jednotlivcov dominovali senčania. S kompasovým zariadením v hĺbke 3 m , oboplával stojatú , hlboko ponorenú bóju , na prvom mieste Dalibor Martišovič . Do cieľa spomedzi plávajúcich doplával na druhom mieste Roman Szalai a na treťom mieste sa umiestnil náš dlhoročný člen Robert Gábriš. V záverečnom vyhodnotení zástupca bratislavských potápačov p. Rimko ocenil výsledky nášho klubu slovami : „ V mútnych vodách Slnečných jazier nerozhodovalo domáce prostredie , ale športové kvality“ . Po tomto vydarenom zážitku sa opäť tešíme na budúci rok.

Ing. Tibor Tóth