Klub potápačov

logo_potPočas celej doby existencie dosahoval dobré výsledky v oblasti športového potápania, plutvového plávania a rýchlostného plávania. Dosiali sme popredné umiestnenia na Majstrovstvách republiky, kde je potrebné spomenúť mená Schramko, Dobiáš, Kováč a ďalší. Potápači sa dobrovolne zúčatňovali záchranných akcii pri hľadaní nezvestných alebo pri vyťahovaní predmetov z vodnej plochy. Pre zvyšovanie svojej kvalifikácie a skúsenosti navštevujú členovia jednotlivé vodné plochy či v rámci Slovenska (Kuchajda, Komjatice, L.Mikuláš a pod.) a zahraničia (Chorvátsko, Česká Republika, Korzika a pod.)