História

Organizácia vznikla pod názvom Piccard klub potápačov Senec v roku 1961, kde zakladateľmi medzi iným boli páni Schramko, Podmanický, Hájek a ďalší.

Postupne si tento klub svojími aktivitami vybudoval postavenie nie len v rámci mesta, okresu ale aj v rámci republiky. Kritické obdobie klubu boli roky 1969-70, kedy z rozhodnutia vtedajších straníckych a vládnych orgánov, sa musela naša organizácia zlúčiť s novouvzniknutou organizáciou ZO Zväzarm Senec.

V tom období pôsobili v organizácii kluby potápačov, motoristov a strelcov. Okrem športovej, propagačnej (v rámci MDD, Seneckého leta a pod.), brigádnickej činnosti (na zveľaďovaní vlastných priestorov a na rozvoji mesta) bola zriadená Vodná záchranná služba ako vedľašia hospodárska činnosť. Ďalšou aktivitou sa stalo zabezpečovanie Seneckých motoristických búrz.

K ďalším zmenám došlo pri zmenách v našej spoločnosti, kde v roku 1990 sa organizácia vrátila k pôvodnému názvu Piccard klub potápačov Senec, kde zostalo oddelenie strelectva a modelárstva.

Z dôvodu ďalšieho rozšírenia organizácie o lukostrelectvo a hádzanú došlo z novej organizačnej štruktúre, kde sa zmenil názov organizácie na Piccard Senec a jednotlivé športové aktivity do klubov.

Od 1.10.2015 sa na členskej schôdzi dohodli ze Piccard Senec otáva len klubom potápačov ostatné kluby sa odčlenili budú využívať svoje vlastné IČO.