Kontakt

logo_pot

Názov organizácie: Piccard Senec
Vznik organizácie: 1961
Pôvodný názov organizácie: Piccard – klub potápačov Senec
Sídlo organizácie: Rybárska 2474/1
903 01 Senec
Kontakt: Dalibor Martišovič – predseda (štatutár)
Branislav Benkovský – tajomník (štatutár)
Číslo registrácie: MV SR – VVS/1-900/90-9376-3
e-mail: piccard@piccard.sk