Verejné vyhlásenie

Dňa 27.09.2015 sa v priestoroch občianskeho združenia Piccard, na ul. Rybárska č. 1 v Senci, konala členská schôdza, ktorej predmetom bol návrh a hlasovanie za zloženie nového výboru klubu. Ako nový výbor bol navrhnutý v zložení: predseda – Martišovič Dalibor, podpredseda – Karol Bednárik, tajomník – Ján Pavúček, hospodár – Peter Feranc a pokladník – Kornel Szalai. Výbor bol v hlasovaní odsúhlasený všetkými členmi klubu, žiadny člen nehlasoval proti ani sa nikto nezdržal hlasovania. Uvedeným hlasovaním bol výbor členskou základňou jednohlasne schválený.

Ďalším bodom členskej schôdze bol návrh na rozdelenie organizácie. Organizácia sa rozdelila nasledovne: potápačský klub Piccard ostáva ako jediný športový klub v organizácii, športové kluby hádzaná, plávanie a ľadové medvede sa od základnej organizácie odčlenili pod vlastným IČOm a budú fungovať ako samostatne kluby mimo základnej organizácii Piccard. Lukostrelecký klub zanikol. Uvedený návrh bol v hlasovaní odsúhlasený všetkými členmi klubu, žiadny člen nehlasoval proti ani sa nikto nezdržal hlasovania.

Výbor klubu Piccard.