Pozvánka – Športový ples Piccardu – 2014

ples-2014
foto z plesu – TU