Pozvánka – Športový ples Piccardu – 2013

ples-2013
f
oto z plesu – TU