Pozvánka na Čistenie vôd Slnečných jazier v Senci

Dátum konania: 20.júna 2015- sobota

Organizátor: Potápčský klub Piccard Senec

Program a organizačné zabezpečenie:
09:00-09:30 – registrácia účastníkov v priestoroch klubu Piccard Senec
09:30-10:00 – organizačné pokyny a odchod na miesto čistenia
10:00-10:30 – príprava na ponor a postupný nástup na čistenie jednotlivých úsekov pláže
10:30-11:30 – vlastné čistenie vody, váženie a evidencia množstva odpadu
12:30-13:00 – vyhodnotenie akcie v priestoroch Piccard Senec
13:00-16:00 – posedenie
16:00 – ukončenie akcie

Občerstvenie a strava pred a po akcii zabezpečené bezplatne.

Akciu pomáhajú zabezpečiť:
– Mesto Senec
– Správa cestovného ruchu Senec
– Slovenský rybársky zväz Senec