Piccard Senec s ochrannou známkou

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vydal osvedčenie o zápise ochrannej známky.