Orientačné potápanie družstiev

V sobotu 19. augusta sa na Slnečných jazerách uskutočnilo zaujímavé potápačské podujatie – orientačné potápanie družstiev. Táto športová disciplína je historicky spätá s našim potápačským klubom PICCARD. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia sa tu usporadúvali tieto preteky celoeurópskeho významu. Druhý ročník v obnovenej tradícii mal veľmi solídny úspech. Zúčastnilo sa ho päť družstiev. Náš klubový tím v zložení Dalibor Martišovič, Daviod Bednárik, Roman Szalay, získali striebornú medailu. Podujatie bolo zaujímavé aj z diváckeho hľadiska. Bóje na každom družstve presne kopírovali pohybujúce sa družstvo a jeho výkon s kompasom pod vodou.

Za PICCARD SENEC Ing. Tibor Tóth