Jazero pri jazere?

Mnohým občanom a návštevníkom našich jazier určite neunikli „stavebné“ práce v severozápadnej časti prvého jazera pri klubovni Piccard. Vyrástlo tu záhradné jazierko, čo môže byť záhadné pri vyše 100 ha-ovom prírodnom jazere. Vnesme trochu svetla do tejto aktivity…
Začnime s trochou histórie. Určite väčšina Senčanov v posledných rokoch vnímala nevzhľadný prejav biologickej aktivity prírodných jazier, ktorý však nie je z biologického hľadiska problémom, len estetickým. Tzv. vodný kvet, alebo sinica, sa tvorí najmä v teplejších, starších jazerách, kde je už vyššia sedimentácia detritov. Ten sa tvorí vďaka viacerým vplyvom ovplyvňujúcich chemické procesy prírodných jazier. Z veľkej časti vzniká rozkladom bioodpadu napr. v podobe odumretých rastlín, a spadu lístia, alebo naplaveninami ako aj samotným znečisťovaním vodnými živočíchmi. Nemalou mierou prispievame aj my, napríklad svojím nezodpovedným prístupom, keď sa zbavujeme odpadu vhodením do jazera. Nám stačí vedieť, že pre dobrú „kondíciu“ tzn. aj čistotu vody je dôležité udržať biologickú rovnováhu vo vode.
V rokoch 2006-2007 prebiehalo odsávanie bahna, čo je najlepšia technológia revitalizácie jazier. Žiaľ, nákladný a zložitý spôsob, ale pár rokov po čistení bola voda krištáľovo čistá. fauna a flóra v jazere prekvitala. Kvôli zníženým zrážkam a zvýšenému odberu vody však hladina vody klesá, jazero sa viac prehrieva a z tohoto dôvodu sa opäť začal tvoriť vodný kvet. Ďalším úderom pre samočistiacu schopnosť jazera bola osádka amura bieleho v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Tu je problém, že táto ryba konzumuje obrovské množstvo vodného rastlinstva, čo možno vyhovuje plavcom, avšak nie prírode. Skúste si predstaviť vyrúbaný les a vypálenú lúku. Máte síce priestor, ale nemá čo čistiť vzduch. To isté vykonávajú rastliny vo vode. Z toho dôvodu potápači spolu s rybármi začiatkom deväťdesiatych rokov realizovali výlov, no napriek tomu je počet týchto u nás nepôvodných rýb vysoký. Na dnes takmer úplne vymizli rastliny ako stolístok klasnatý či červenavec kučeravý, ktoré nielen napomáhajú samočisteniu vody, ale poskytujú aj prirodzený úkryt kaprovitým rybám. Keďže vyššie spomínaná technológia je nesmierne nákladná, hľadalo sa náhradné riešenie, aby senecké jazerá naďalej mohli slúžiť svojmu účelu. Potápačom z klubu Piccard však čistota vody jazier leží na srdci a preto po hľadaní možností navrhli vedeniu mesta a jazier cenovo veľmi dostupné náhradné riešenie. Po odbornej konzultácii v letných mesiacoch v najväčšej koncentrácii vodného kvetu na jazerách bolo z veľkej časti z vlastných zdrojov vybudované tzv. čistiace, resp. sedimentačné jazero. Princíp: zariadenie, ktoré sa volá skimmer zbiera z hladiny všetku nečistotu v jeho pracovnom dosahu (prach, listy, vyplaveniny, vodný kvet), ktorú čerpadlo pretláča do trojstupňového filtračného umelého jazera. Prvý stupeň je sedimentačný, to znamená, že v ňom sa usádza hrubý kal, ktorý je neskôr možné vysať bežnými vysávačmi na bazény. Druhý stupeň je koreňová čistička, ktorá v jeho pracovnom dosahu si s biologickým kalom poradí prirodzeným spôsobom. Posledný stupeň je filtrácia cez jemný čistý štrk, kde sa zachytia aj najjemnejšie nečistoty. Tento štrk bude potrebné v určitých intervaloch (raz za rok, dva…) vymeniť. V rámci toho bolo jazero v tomto rohu prehĺbené bagrom, čo pomáha zrážať nevzhľadný povrch dole. Je zrejmé, že takáto technológia nestačí na prečistenie celého jazera, ale vo veľkej miere zníži jeho problém. Ďalej projekt je pilotný, čiže po skúsenostiach je možné ho realizovať na viacerých miestach. Je však potrebná aj ochota udržiavať kôš skimmera čistý, čo niekedy vyžaduje vyprázdnenie viackrát denne. Na celkovú údržbu zariadenia a jazierka sa podujali členovia klubu a samozrejme SCR.