29. máj 2022 – Hotel Senec, ukážka spolupráce pri záchrane topiaceho

  • vodná záchranná služba Piccard Senec
  • záchranná zdravotná služba RZP,a.s.
  • dobrovoľný hasičský zbor Senec