23.6.2018 – 9. ročník ekologickej akcie Čistenia vôd Slnečných jazier

23.6.2018 – 9. ročník ekologickej akcie Čistenia vôd Slnečných jazier – vyzbieraných 298,80 kg

51 účastníkov
29 potápačov
za deväť rokov celkovo 3 029,90 kg vyzbieraného odpadu

Poďakovanie:
– všetkým zúčastnením potápačom a sympatyzantom
– Mestu Senec
– Správe cestovného ruchu Senec
– členom Slovenského rybárskeho zväzu Senec
– Západoslovenskej záchrannej službe – DHZ Senec
– DHZ Senec