10. ročník čistenia vôd Slnečných jazier v Senci – 22. júna 2019

  • 17 potápačov
  • vytiahnutých 421 kg odpadu
  • za 10. rokov bolo vytiahnutých z vôd Slnečných jazier 3450 kg

Poďakovanie patrí:

  • Mestu Senec
  • Správe cestovného ruchu Senec
  • Slovenskému rybárskemu zväzu miestnej organizácii Senec
  • Západoslovenskej záchrannej službe – DHZ Senec

ĎAKUJEME.